ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

03 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้
ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมัน ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวเยอรมัน
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่จะเป็นพื้นฐานช่วยสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นไปอีกในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย