nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดลานกีฬาพัฒน์ 2

02 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่1 ต.ค. 2561 เวลา 9.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ลานกีฬาพัฒน์ 2" ณ พื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณแยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดสร้างขึ้นเป็นแห่งที่ 2 ในโครงการลานกีฬาพัฒน์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี
โดยมีเนื้อที่ 12 ไร่ 43 ตารางวา แวดล้อมด้วย 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านครัวใต้ , ชุมชนบ้านครัวตะวันตก , ชุมชนครัวเหนือ , ชุมชนคลองส้มป่อย , และชุมชนวัดบรมนิวาส จึงได้ออกแบบภายใต้แนวคิด "ลานดิน ลานบ้าน" เพื่อให้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านครัว (กองอาสาจาม) เป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระราชทานที่ดินริมคลองแสนแสบตั้งแต่หัวสะพานหัวช้างถึงวัดพระยายัง เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยสู้รบกับข้าศึกในสมัยนั้น และการจัดแสดงผ้าไหมบ้านครัว ที่สืบทอดกันมากว่า 130 ปี มีลายที่เป็นเอกลักษณ์คือ ลายเกร็ดเต่า
"ลานกีฬาพัฒน์ 2" แบ่งเป็นพื้นที่เล่นกีฬา , พื้นที่รวมคน , และพื้นที่สันทนาการ อาทิ ลานมวยไทย , สนามตะกร้อ , ลานสูงวัย , สนามเปตอง , และลานสนุก มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย
นอกจากนี้ ได้ก่อสร้างอาคารหลัก จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย "อาคารอเนกประสงค์" และ "อาคารเรือใบ" จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กับกีฬา , และจัดแสดงเรือใบมดจำลอง สิ่งประดิษฐ์ที่รัชกาลที่ 9 ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เอง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว