สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจอาเซียน

01 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่30 ก.ย. 2561 เวลา 17.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจอาเซียน ครั้งที่ 23 ซึ่งสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้รับทราบ และประสานความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารจัดการกับโรคหัวใจที่นับวันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จาก 35 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุม กว่า 1,200 คน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอาหารไทยหัวใจดี Thai Food Good Heart ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้น เพื่อลดปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยพิจารณาออกตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์ ใน 5 กลุ่ม คือ ธัญชาติ , อาหารทะเล , นม , น้ำมัน , และถั่ว ซึ่งต้องมีความหวาน ความมัน และความเค็มน้อย และมีใยอาหารสูง สามารถช่วยให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
ในงานฯ มีการสาธิตการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ หรือ CPR โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยางพาราสอนช่วยชีวิต ของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา การสาธิตการออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือก โดยนักเรียนโรงเรียนราชินีบน และการจัดแสดงโปสเตอร์บทคัดย่อทางวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ ของผู้ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award กับ รางวัล Best Poster Presentation Awards ซึ่งมีแพทย์ชาวไทยจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว