สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับสาธารณสุขไทย หัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

30 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่29 ก.ย. 2561 เวลา 14.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสาธารณสุขไทย ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 กันยายน 2561 ภายใต้หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการปรับปรุงการสาธารณสุขไทย และทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
ในการนี้ พระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม , รางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม และรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 แก่แพทย์ , ทันตแพทย์ และเภสัชกร ทั้ง 3 สาขา และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 28 ทุน
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก , นิทรรศการ "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค" นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจวัดสายตา , บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี , ให้ความรู้ด้านทันตกรรม , ให้ความรู้เรื่องยา , บริการให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดในวัยรุ่นและปัญหาครอบครัว ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาเรื่องดูแลสุขภาพผิวในแต่ละช่วงวัยด้วย
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก , เพื่อก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ปูชนียสถาน ถาวรวัตถุและเสนาสนะวัดปทุมวนาราม , ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยดำเนินการกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา