สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่ นายเจิ่น ด่าย กวาง (Mr. Tran Dai Quang) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

28 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้
"ฯพณฯ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย
ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้นำที่ได้อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และครอบครัวของท่านประธานาธิบดี รวมทั้งประชาชนชาวเวียดนามในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.