พระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัย

27 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาสน์ไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่ นายเจิ่น ด่าย กวาง(Mr.Tran Dai Quang) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้นำที่อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และครอบครัวของท่านประธานาธิบดี รวมทั้ง ประชาชนชาวเวียดนามในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
>

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.