สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะกรรมการผู้ฝึกสอน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ 2018 เฝ้า

26 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่25 ก.ย. 2561 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เฝ้าถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ 6 ถึง 13 ตุลาคม 2561 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันรวม 43 ประเทศ โดยประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน บอคเซีย ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิงธนู โบว์ลิ่ง วีลแชร์บาสเกตบอล โกลบอล เทเบิลเทนนิส ยูโด วีลแชร์ฟันดาบ และวีลแชร์เทนนิส รวมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 372 คน
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "นักกีฬาทุกคนกว่าจะได้เข้าร่วมอยู่ในทีมชาติ และกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ย่อมต้องผ่านการฝึกฝนมาด้วยความอดทนและความอุตสาหะเป็นอย่างดี การมีกายพิการนั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความสำเร็จของบุคคลผู้มีจิตใจเข้มแข็ง/ แม้ท่านมิได้มีร่างกายเสมือนคนอื่น ๆ แต่ท่านยังสามารถฝึกฝนตนจนเป็นนักกีฬาระดับชาติได้ อาตมภาพเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมข้อขันติและวิริยะในจิตใจสูงส่งกว่าผู้มีร่างกายปรกติหลายเท่า นับว่าน่าอนุโมทนาชื่นชมอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปเผยแผ่เกียรติภูมิของชาติไทย ด้วยการแข่งขันกีฬา อาตมภาพขอฝากพระพุทธภาษิตเป็นข้อคิดให้ท่านถือเป็นคติประจำใจไว้ว่า "อปฺปมาทรตา โหถ." (อ่านว่า อับ-ปะ-มา-ทะ-ระ-ตา โห-ถะ) แปลความว่า "ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท" ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรม ความประมาทคือเครื่องขัดข้องกีดขวางอันร้ายกาจที่สุด แม้การต่อสู้เพื่อนำชัยในการกีฬา จะเป็นกิจทางโลก แต่หากสามารถน้อมนำคุณธรรมความไม่ประมาทไปอบรมจิตใจตนเองได้ นักกีฬาย่อมประสบชัยชนะทั้งในกิจทางโลก และอาจเป็นเครื่องเพิ่มพูนปัญญาในทางธรรมของตนได้ด้วย จึงขอให้นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ไม่ประมาทในการพัฒนาตนเอง ไม่ประมาทในความสามารถของคู่แข่ง และที่สำคัญคือไม่ประมาทในอันที่จะสร้างเสริมความเป็นมิตรต่อกันในหมู่เพื่อนร่วมภูมิภาคเอเชีย และในโลกนี้ ขอให้ถือประโยชน์ของมิตรภาพไว้เป็นอุดมการณ์สูงสุด ให้สร้างชื่อเสียงของคนไทยจนนานาชาติเลื่องลือว่า คนไทยมีความสามารถเป็นเลิศ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นมิตรที่ดีของทุกคน ไม่มีท่าทีเป็นศัตรูของใคร ๆ เลย อย่าทำตัวให้ใครปรามาสได้ว่า นักกีฬาไทยเป็นคนไม่น่ารัก หรือไม่มีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอันขาด"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว