สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

25T08:48:39.123Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 15.57 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้
นายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางออลกา วลาดีมีรอฟนา บาร์สกายา ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
นางชะอีดะฮ์ มุนา ดัสนีม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
นายกลิน ที.เดวีส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางแจ็กกะลีน เอ็ม. เดวีส ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
เวลา 17.25 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็ม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้สนับสนุนการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็ม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ด้วย
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ
ประชาชนที่ไปเที่ยวชมงานฯ ต่างได้รับความสุข สนุกสนาน รื่นเริง ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น ย้อนยุค ได้ทราบประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ ได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทย นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ไปร่วมงานฯ ตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งรายได้จากการจัดงานฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
เวลา 17.55 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 จำนวน 8 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
เวลา 18.04 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทเส็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ จำนวน 6 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย นายณรงค์ ศศิธร เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็ก มาก่อน
เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาก่อน
นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย มาก่อน
นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐออสเตรีย มาก่อน
นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐสุลต่านโอมาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐสุลต่านโอมาน นายสุวัฒน์ แก้วสุข เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน มาก่อน
และนายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์ นายดนัย เมนะโพธิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มาก่อน
โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตฯ
เวลา 18.20 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "84 พรรษา นางแก้วคู่พระบารมี" จำนวน 100 เล่ม
เวลา 18.25 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว