สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"

25T08:41:47.543Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 15.18 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราชร้อยปี ทรงวางพวงมาลัยและทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ต่อจากนั้น พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันมหิดล ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 96 ราย
สำหรับ "วันมหิดล" ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน "วันมหิดล" ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศไทย โดยทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้
ทั้งนี้ งานวันมหิดล ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก การออกรับบริจาคเงินพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก และการจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราชโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานจัดงานฯ มาโดยตลอด
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว