พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ดังนี้

12T09:50:00.457Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่11 ก.ย.2561 เวลา 11.07 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เฝ้า กราบทูลรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์ไม้ ประจำโครงการซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ ที่ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์ไม้ ประจำโครงการซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ ประทานเงินดังกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว