สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าแห่งใหม่ ณ วังสระปทุม

11T09:18:53.097Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่10 ก.ย. 2561 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แห่งใหม่ ณ วังสระปทุม ซึ่งพิธีเปิดในวันนี้ ตรงกับโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วันที่ 10 กันยายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สร้างร้านแห่งใหม่นี้ขึ้นในวังสระปทุม ริมประตูทางเข้า-ออก ด้านถนนพญาไท เป็นสาขาที่ 3 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ได้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลายนักษัตรปีต่าง ๆ พิมพ์และปักบนผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อยืด กระเป๋าอเนกประสงค์ สมุดไดอารี และผ้าเช็ดมือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง "มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 พร้อมกับทรงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ต้องพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษาวัฒนธรรมศาสนา และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ ปัจจุบันคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ได้จัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม แล้วเสร็จในปี 2551 และบริหารจัดการร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า รวม 3 สาขา คือ ที่ตลาดบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร , ที่ชั้น 2 ตึก "สธ" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย , และที่วังสระปทุม โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสืบไป ที่สำคัญในตอนนี้คือ การจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์รักษาพยาบาลรวม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มีทั้งผลิตภัณฑ์ลายปีนักษัตรต่าง ๆ อาหารว่างฝีมือตำหรับไทยโบราณ ผลไม้แช่อิ่ม น้ำพริกเผา แยม ไอศครีม และคุกกี้ ร้านเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที ถึง 17 นาฬิกา 30 นาที ปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์ สามารถเดินทางไปได้ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ หรือสถานีสยาม ทางเรือลงที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง ผู้ที่ขับรถไปสามารถจอดได้ที่อาคารจอดรถ Siam Discovery แล้วเดินตรงไปยังถนนพญาไท เพื่อเข้าวังสระปทุมทางถนนพญาไท ร้านจะอยู่หน้าประตูทางเข้าวังสระปทุม
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว