สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวดภาวนาอุทิศแก่ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีสากล

11T09:40:15.067Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 18.46 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโบสถ์พระมหาไถ่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในพิธีสวดภาวนาอุทิศแก่ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สิริอายุ 90 ปี
เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2471 บิดาและมารดา ชื่อ นายเรนัลโด ซีเกร่า และนางจำรัส เรณรางกูร ซึ่งบิดาเป็นชาวโปรตุเกส
เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ฯ เดิมชื่อ นายเรมอนด์ ซีเกร่า เป็นหนึ่งในสมาชิก วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ซึ่งเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อและนามสกุลภาษาไทย ว่า "แมนรัตน์ ศรีกรานนท์" อีกทั้งได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาต่อวิชาเรียบเรียงเสียงประสาน ที่โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลี เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา หรือ วิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี ในปัจจุบัน
นับเป็นคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย โดยเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้สร้างสรรค์ผลงานและเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการดนตรีแก่สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ มีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า 1,000 เพลง อาทิ รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำขยำปูนา รักลวง และ จากยอดดอย ทั้งนี้ ในปี 2535 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางลออวรรณ ศรีกรานนท์ มีลูก 2 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว