สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ละครรำ

10T09:28:28.880Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่9 ก.ย. 2561 เวลา 17.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางส่องชาติ ชื่นศิริ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 สิริอายุ 99 ปี
นางส่องชาติ ชื่นศิริ เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม 2461 บิดาและมารดา ชื่อ หลวงรุ่งโรจน์ประทีปฉาน (สมบุญ ฤทธิ์จรุง) และนางช้อย ฤทธิ์จรุง มีพี่น้อง 3 คน
ด้านการศึกษา เริ่มต้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนดุสิตดรุณ หลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บิดาได้พาไปฝากตัวเป็นศิษย์พระยาสุนทรเทพระบำ (เปลี่ยน สุนทรนัฎ) ต่อมาได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะการแสดงจนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งมีผลการเรียนที่โดดเด่น จึงได้รับมอบหมายให้แสดงในบทที่สำคัญ
ด้านการงาน ได้รับการบรรจุให้เป็นข้าราชการกรมศิลปากร ในปี 2482 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่รับราชการ นางส่องชาติฯ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัว ได้แสดงทั้งละครรำ ละครพันทาง และละครหลวงวิจิตรวาทการ โดยแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง และระบำเบ็ดเตล็ด ที่มีผลงานไว้มากมาย ทั้งยังสามารถจดจำท่ารำอันงดงามของครูโบราณไว้ได้ทุกกระบวนรำ นอกจากนี้ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ท่ารำด้วยตนเอง แล้วนำมาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์รุ่นหลัง เพื่อเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ซึ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ยึดถือเอามาเป็น "แม่ท่า" ในแบบเรียนนาฏศิลป์จวบจนปัจจุบัน แม้ในช่วงที่เกษียณอายุราชการแล้ว ยังได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันต่าง ๆ หลายแห่ง โดยในปี 2535 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ)
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายเจียด ชื่นศิริ มีลูก 1 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว