สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ หม่อมราชวงศ์มณฑาลี รุ่งเรืองสุข

06T14:44:54.220Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ หม่อมราชวงศ์มณฑาลี รุ่งเรืองสุข
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 19.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวางหน้าหีบศพ หม่อมราชวงศ์มณฑาลี รุ่งเรืองสุข ณ วัดบุญนาครักขิตาราม ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ หม่อมราชวงศ์มณฑาลี รุ่งเรืองสุข ซึ่งตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบุญนาครักขิตาราม ในวันนี้มีข้าราชการและพลเรือน ร่วมพิธีตั้งแถวรอรับพวงมาลาพระราชทาน พร้อมด้วยญาติพี่น้องของผู้ตาย ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เจษฎา มูลธรรม

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก