พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร เพี้ยน อคฺคธมฺโม

05T09:57:54.853Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่ 4 ก.ย. 2561 เวลา 16.11 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังเมรุชั่วคราววัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (วิ-มน-สะ-มะ-นะ-วัด) เพี้ยน อคฺคธมฺโม (อัก-คะ-ทำ-โม) ซึ่งมรณภาพเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สิริอายุได้ 91 ปี พรรษา 41
พระครูวิมลสมณวัตร (วิ-มน-สะ-มะ-นะ-วัด) มีนามเดิมว่า นายเพี้ยน ยอดวัน เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2469 บิดาและมารดา ชื่อ นายเตาะ และนางเล็ก ยอดวัน อุปสมบท เมื่อปี 2519 ณ วัดกำแพง อำเภอบ้านหมี่ แล้วได้มาจำพรรษาที่วัดกริ่นกฐิน จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน เมื่อปี 2537
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสมณเพศ พระครูวิมลสมณวัตร หรือหลวงพ่อเพี้ยน เป็นพระนักพัฒนา โดยได้ปรับปรุงเสนาสนะ อุโบสถ หอฉัน หอระฆัง และร่วมกับศิษยานุศิษย์จัดสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ พุทธอุทยานวิมลธรรมวัตร และได้พัฒนาวัดเกริ่นกฐินให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งในส่วนของวัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนใกล้เคียง จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรีและทั่วสารทิศ อีกทั้งเป็นพระเถระผู้มีศีลวัต (สี-ละ-วัด) เคร่งครัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่สมถะเรียบง่าย เป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ในการยึดถือและปฏิบัติตาม
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.