พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน

03T17:17:32.593Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 3 กันยายน 2561 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐซานมารีโน
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย