พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

02T17:13:40.743Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 2 กันยายน 2561 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย