สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

31T12:03:49.587Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 18.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพทุก 2 ปี ในปีนี้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด "ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต" เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากำลังแรงงานที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน คนทำงาน และยกระดับอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านกำลังคนแรงงานที่มีศักยภาพสูงรองรับการลงทุนและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ สังคม และวัฒนธรรม
งานครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 26 สาขา 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการสื่อสาร แฟชั่นและครีเอทีฟ ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร บริการส่วนบุคคลและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย รวมจำนวน 335 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว