ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล แด่คุณพุ่ม เจนเซ่น

17T09:31:23.433Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 10.15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วยคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่ม เจนเซ่น พระโอรส
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในรัชกาลที่ 7
คุณพุ่ม เจนเซ่น เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 เดิมชื่อคุณภูมิ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า "พุ่ม" มาจากคำว่า พานพุ่ม เพื่อความเป็นสิริมงคล คุณพุ่ม เป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงาม มีเมตตา มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อาวุโส จึงเป็นที่รักของทุกคน ทั้งยังมีความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา โดยเคยอุปสมบทในช่วงเวลาหนึ่งด้วย ขณะเดียวกันยังมีความสามารถในการกีฬา อาทิ ว่ายน้ำ แบดมินตัน และฟุตบอล
นอกจากนี้ ยังได้รับพระราชทานยศ "ร้อยตำรวจตรี" ในตำแหน่ง "นายตำรวจพิเศษ กองบังคับการสายตรวจเเละปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม ซึ่งบรรจุสรีรางคารของเจ้าจอมมารดาอ่วม และพระโอรส รวมทั้งสมาชิกสายราชสกุลกิติยากร ทรงวางพวงมาลัยในที่บรรจุสรีรางคารของคุณพุ่ม ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมในเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ ที่เขาหลัก จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 สิริอายุได้ 21 ปี

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว