สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2561

15T08:50:46.177Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (14 ส.ค. 2561) เวลา 9.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ , โรงพยาบาลสมิติเวช , โรงพยาบาลบีเอ็นเอช , โรงพยาบาลพญาไท , โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลรอยัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 สิงหาคม 2561 ภายใต้แนวคิด "เครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์แห่งความเป็นเลิศ" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำความรู้ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ อันจะช่วยดูแลผู้ป่วยและดูแลสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีแพทย์ , ทันตแพทย์ , เภสัชกร , พยาบาล , นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน
โดยหัวข้อการอภิปรายในครั้งนี้ มีมากกว่า 130 หัวข้อ เน้นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ควบคู่กันไป อาทิ การค้นพบวิธีรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธีการบำบัดยีน นวัตกรรมในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการบำบัดยีน การรักษาและดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและข้อ และผู้ป่วยสูงอายุ การดูแลผู้ป่วยทางด้านโรคหัวใจ กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียม การทำทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อทำอวัยวะเทียมบริเวณช่องปากและใบหน้าในผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บทบาทของเภสัชกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้ป่วย การปรับปรุงยารักษาโรคมะเร็งในช่องปากรวมถึงผลกระทบ ความปลอดภัย และผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว