พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ณ วังศุโขทัย

14T10:09:07.673Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 61 เวลา 15.37 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหาร เฝ้าถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะผู้บริหาร เฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์
นายธนากร เสรีบุรี ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และคณะ เฝ้า ถวายรถยนต์ NEW MG3 รุ่นV จำนวน 1 คัน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว