สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

14T09:54:24.987Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้
"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ข้าพเจ้า รู้สึกตกใจ เมื่อแรกที่ได้ทราบถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก ซึ่งส่งผลให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 200 คน ทั้งนี้ ด้วยปฏิบัติการที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพของทางการอินโดนีเซีย ทำให้ผู้ประสบภัยชาวไทยทุกๆ คน ได้รับความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอขอบใจท่านและประชาชนชาวอินโดนีเซียอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในครั้งนี้ ภัยพิบัติครั้งนี้มีความรุนแรงจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีการสูญเสียชีวิตบ้าง นอกจากนั้นก็ยังมีผู้บาดเจ็บและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย จึงขอแสดงความเสียใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียทุกคน ทั้งขอยืนยันว่า ประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียอย่างมั่นคงสืบไป
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว