พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

07T09:20:14.753Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (6 ส.ค. 61) เวลา 15.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้พระราชทานชื่อ "สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี" ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสร้างขึ้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2535 เพื่อให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
โดยวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ กิจกรรมการวางพานพุ่มและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั้ง 80 แห่งทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว