สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ที่จังหวัดนครราชสีมา

31T08:32:20.933Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2561 เวลา 17.44 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายสำหรับเป็นสถานที่รวบรวมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระปณิธานแน่วแน่ในการทรงสืบสานพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้พระราชทานพระดำริให้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง พระองค์ สนพระทัยในงานศิลปะที่นำไปสู่ความสุขสงบ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร จึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ล้วนเป็นภาพสัตว์และดอกไม้นานาพันธุ์ สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวถึงผืนป่า สายน้ำ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 193 ชิ้น อาทิ ผลงานฝีพระหัตถ์ "ชุดเสือ" และ "ชุดผีเสื้อ" นับเป็นการทรงถ่ายทอดความรู้การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะให้แก่ผู้รักงานศิลปะและเยาวชนรุ่นใหม่ และทรงเป็นตัวอย่างการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ ยังจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีคอลเลคชั่นล่าสุดและน้ำหอมที่โปรดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สกัดจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 ของบริษัท สยาม กลิตเตอร์ส 1957
สำหรับผู้สนใจ สามารถชมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 8.00 น. - 16.00 น.
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว