สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาที่มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2561

24T09:14:59.540Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 04.39 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินพิเศษ ที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ส่งเสด็จ
การเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ในนครคุณหมิงและเมืองลี่เจียง ของมณฑลยูนนาน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในทางบวก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคเอเชียใต้
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว