สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์สุวรรณ วงศาโรจน์

23T09:10:36.680Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์สุวรรณ วงศาโรจน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สิริอายุ 92 ปี
นายแพทย์สุวรรณ วงศาโรจน์ เกิดวันที่ 13 กันยายน 2468 บิดาและมารดา ชื่อนายจัดและนางผัน วงศาโรจน์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้น เข้าศึกษาเตรียมแพทย์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นอกจากนี้ ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ด้าน Malariology ที่สถาบันมาลาเรีย สาธารณรัฐอินเดีย ทั้งยังได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ Tulane University สหรัฐอเมริกา และด้านการปราบปรามไข้มาลาเรีย ที่ประเทศจาเมก้า
ด้านการงาน รับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองผู้อำนวยการโครงการกำจัดไข้มาลาเรียแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองมาลาเรีย กรมควบคุมโรคติดต่อ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ และเกษียณอายุราชการที่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2528
นายแพทย์สุวรรณ วงศาโรจน์ นับเป็นปูชนียบุคคลด้านโรคมาลาเรียลำดับต้น ๆ ของไทยและของโลก เป็นผู้ร่วมบุกเบิกงานกำจัดไข้มาลาเรีย มีประสบการณ์สูงทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการภาคสนาม มีจิตวิญญาณด้านการสาธารณสุขและนักมาลาเรียเต็มตัว ทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเป็นผู้ริเริ่มประสานงานขอความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลกและยูเสด (USAID) รวมถึงจากประเทศญี่ปุ่น ในการปรับยุทธศาสตร์เพื่อเร่งรัดลดสถานการณ์ระบาดของไข้มาลาเรีย ทำให้ไข้มาลาเรียลดลงมากสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านครอบครัว สมรสกับนางดวงจินดา วงสาโรจน์ มีลูกด้วยกัน 1 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว