สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในการออกหน่วยตรวจรักษาและทำหมันสุนัขและแมวของประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

22T07:35:24.720Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในการออกหน่วยตรวจรักษาและและทำหมันสุนัขและแมวของประชาชน ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดขึ้น โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรม กทม.เติมความสุขสู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ "
ซึ่งให้บริการด้านต่าง ๆ หมุนเวียนไปทั้ง 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร อาทิ ด้านทะเบียนราษฎร์ , ตรวจคัดกรองโรค , ตรวจวัดสายตา และบริการด้านทันตกรรม
ส่วนการออกหน่วยบริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน จังหวัดนคครราชสีมา และทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการ รวมจำนวน 172 ตัว
ในการนี้ทรงทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข บนรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ อาทิ สุนัขพันธุ์ไทย เพศเมีย อายุ 1 ขวบ ชื่อ เฮง เฮง และสุนัขพันธุ์ชิวาว่า เพศเมีย อายุ 4 ขวบ ชื่อ กอล์ฟ ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน นำมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ด้วยมีพระประสงค์ในการควบคุมประชากรของสุนัข รวมทั้ง ทรงคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาด ได้มาตรฐานในการให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวของประชาชน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว