สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

22T07:33:45.907Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความพระราชสาส์นมีดังนี้
ฯพณฯ นายเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรุงอังการา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐตุรกี
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพอันเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีที่กลมเกลียวระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ เพื่อกระชับความผูกพันฉันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว