พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการแข่งขัน แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ ประจำปี 2561

08T13:18:05.097Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังเวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดการแข่งขัน แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , สมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 กรกฎาคม 2561

เพื่อปลูกฝังความสนใจในภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ และการสร้างจินตนาการให้กับเยาวชนไทย , เพื่อเป็นเวทีที่ให้เยาวชน , นักเรียน และนักศึกษา ได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการแข่งขันที่มีมาตรฐานสากล , และเผยแพร่และพัฒนากีฬาทางปัญญา เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทั้งยังเป็นการหารายได้โดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 6 พันคน อาทิ เครือรัฐออสเตรเลีย , ราชอาณาจักรบาห์เรน , ประเทศแคนาดา , สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐเช็ก , สหราชอาณาจักร , ประเทศญี่ปุ่น , รัฐคูเวต , ประเทศมาเลเซีย , ประเทศนิวซีแลนด์ , สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน , สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ , สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ ประเทศไทยและนานาชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ซูโดกุเกมส์ ชิงแชมป์ ประเทศไทยและนานาชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , ไอคิวเวิร์ดอัพ ชิงแชมป์ประเทศไทย , เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย , คำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย , โกลด์ฟิงเกอร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย , โฟว์สตาร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย และพิคแอนด์แพร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย


ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา