พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปแซกคำ และหม้อปูรณฆฏะ (ปู-ระ-นะ-คะ-ตะ) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

08T13:19:01.787Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.44 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปแซกคำขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ซึ่งวัดฯ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งเพื่อเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนต่อไป โดยมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ตามตำนานระบุว่า สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 1,200 ปีมาแล้ว ในรัชสมัยของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างสร้างพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระเสริม พระสุก และพระใส ซึ่งในระหว่างพิธีสมโภชพระพุทธ ได้เกิดปาฏิหาริย์ มีพระพุทธรูปทองคำที่งดงามวิจิตร ประดิษฐานแทรกขึ้นกับพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์นี้ อันเป็นที่มาของนามพระพุทธรูป ที่เขียนตามภาษาโบราณว่า "พระพุทธแซกคำ" ต่อมาเมื่อพญามังรายทรงครองอาณาจักรหริภุญชัย และได้มีการสถาปนาหัวเมืองต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา พระพุทธแซกคำ จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนา ที่เคารพบูชาสืบต่อกันมา

ในการนี้ทรงเททองหล่อหม้อปูรณฆฏะ ด้วย ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึงหม้อน้ำแห่งความสมบูรณ์ โดยจะใช้สำหรับบรรจุน้ำสรงพระราชทาน ในประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างช่วงปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม

ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลลำพูน และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารอย่างทั่วถึง


ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา