สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสต์ และพิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์ สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

06T10:03:03.940Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสต์ และพิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์ สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว