พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงร่วมบันทึกวีดิทัศน์อาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

06T10:06:14.503Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มี พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงบันทึกวีดิทัศน์อาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ร่วมกับคณะสมาคมแม่บ้าน 6 สมาคม ได้แก่ สมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านทหารบก สมาคมภริยาทหารเรือ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้พสกนิกรมีความอยู่ดีกินดี สร้างความมั่นคงทางอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สำหรับการบันทึกวีดิทัศน์ดังกล่าว จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 หลังข่าวในพระราชสำนัก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว