สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับศูนย์วิจัยยูลิช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับศูนย์วิจัยยูลิช ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

01T09:51:43.080Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับศูนย์วิจัยยูลิช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับศูนย์วิจัยยูลิช ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว