พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงจัดตู้ปลาในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30

29T20:59:16.880Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ทรงจัดตู้ปลา เพื่อประทานแก่ผู้จัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 จัดแสดงในงานฯ โดยทรงจัดตู้ปลา ภายใต้แนวคิดปอมปาดัวร์พาเพลิน ทรงเลือกพรรณไม้น้ำ 9 ชนิด อาทิ แอมมาเนียเล็ก , บูเซปฟาแรนดราเคดาแกง , อเมซอนก้านยาว , ตำลึงน้ำ , บัวไทเกอร์ และไฮโกรใบกลม และทรงเลือกปลาปอมปาดัวร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ลงในตู้ปลาที่ทรงจัด
งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์ค้าการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "Aquatic Battle" เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำนานาชนิด ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ อันเป็นการยกระดับการจัดงานให้ก้าวหน้าสู่สากล โดยรวมความหลากหลายระหว่างสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มที่แปลก สวยงาม และหาชมได้ยากมาจัดแสดง อาทิ ปลาการ์ตูนแดงลายตาข่าย ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 2551 ที่รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ซึ่งกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สามารถรวบรวมและนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมมาก ปลาการ์ตูนส้มขาวสโนเฟค ถูกคนพบครั้งเมื่อปี 2542 ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งกรมประมงได้ทดลองผสมข้ามสายพันธุ์กับปลาการ์ตูนเพอร์คูลา พบว่า ปลาลูกผสมที่ได้ บางส่วนแสดงลักษณะลายสโนเฟลคและแข็งแรง โตเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม หมึกบลูริง หรือหมึกสายวงน้ำเงิน พบในประเทศไทย เป็นหมึกสายขนาดเล็ก ที่มีพิษสามารถฆ่าคนได้ภายใน 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ภายในงานฯ มีการการประกวด ปลากัดสีลูกกวาดและปลากัดป่าลายไทย เป็นครั้งแรกของประเทศไทย การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านการประมง และความรู้ทางการแพทย์ จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง มีการจำหน่ายอาหารทะเลที่ปรุงจากสัตว์น้ำขั้วโลกเหนือ เช่น King Crab , Blue Lobster และ Canadian Lobster โดยงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 จัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 รายได้จากการจัดงาน จะขอพระราชทานถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระกุศล สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา