พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน "ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11"

29T13:45:45.877Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16.46 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์การมหาชน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเปิดงาน "ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11" ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "ผ้าขาวม้าสารพัดคิด" เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสร้างอาชีพจากงานหัตกรรมที่ราษฎรมีความถนัด จากวัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่น ให้เป็นอาชีพที่สามารถสืบทอดสู่ลูกหลานได้ และเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณค่าผ้าฝ้าย สู่ระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ผ้าขาวม้า เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์แบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้าย และผ้าขาวม้า ผลงานการออกแบบของนายประภากาศ อังศุสิงห์ ดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งมีความทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาส และมีเอกลักษ์ที่โดดเด่น
จากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นอกจากนี้ ในงานฯ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าจากชุมชนและกลุ่มสมาชิก เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟชั่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มของขวัญ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องตกแต่งหรือเครื่องใช้สำนักงาน นิทรรศการชุมชนผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าไทย อาทิ ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพงานหัตถกรรมการทอผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าให้แก่ราษฎร จนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตัวอย่างผลงานการยกระดับผ้าฝ้ายโดยฝีมือคนไทย อาทิ ของที่ระลึกสโมสรฟุตบอล ตุ๊กตาหมีจากผ้าฝ้ายชุมชน และผลงานแฟชั่นโชว์ ผ้าครามสกล ณ สาธารณรัฐบังกลาเทศ
ทั้งยังมีกิจกรรม ให้ผู้ที่ไปชมงานฯ ได้ลงมือทดลองทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับผ้า การสาธิตการย้อมสีผ้าด้วยธรรมชาติ การมัดย้อม และงานปักผ้า จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีการจัดเวทีพบปะพูดคุยกับกูรูด้านผ้า และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีการสาธิตศิลปะการพับผ้าขาวม้าอีกด้วย สำหรับงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 จัดถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว