สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เพื่อทรงแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์ เซอร์ อลัน แบทเตอร์สบี พระอาจารย์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

29T09:35:46.693Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เพื่อทรงแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์ เซอร์ อลัน แบทเตอร์สบี พระอาจารย์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว