สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์

18T09:20:45.613Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 17.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สิริอายุ 98 ปี
คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม 2462 บิดาและมารดา ชื่อ นายนิ่ม และนางกระจ่าง หงษาวงศ์ มีอุปนิสัย เป็นผู้มีจิตใจเมตตา มีความจำเป็นเลิศ มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง สุขภาพดี รักการออกกำลังกาย มีความสามารถด้านกีฬาหลายประเภท อาทิ แบดมินตัน กอล์ฟ และโบลิ่ง ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันหลายครั้ง
ด้านครอบครัว ได้สมรสกับ พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้บัญชาการทหารบก มีลูกด้วยกัน 1 คน โดยได้ติดตามสามี ที่ย้ายไปประจำการในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนช่วยงานของสามีมาโดยตลอด อาทิ การมอบของขวัญและให้กำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติงานในทุกภูมิภาค ทั้งในหน่วยปกติและหน่วยสนาม อีกทั้ง เป็นผู้ริเริ่มการเยี่ยมให้กำลังใจแม่บ้านทหารทุกเหล่าทัพ และรวมกลุ่มภริยานายทหารเพื่อช่วยเหลือสังคมในยามเผชิญปัญหาวิกฤติ จนในปี 2509 ได้จัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าทัพ และดูแลช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล โดยได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก กระทั่งจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา ตลอดจนได้ร่วมทำงานให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อประเทศชาติ
นอกจากการทุ่มเทให้ความช่วยเหลือแก่ทหารแล้ว คุณหญิงจรัสลักษณ์ฯ ยังมีจิตเมตตาให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในหลายจังหวัด มอบสิ่งของเครื่องใช้และจักรยานแก่เด็กชาวไทยภูเขา ที่มีความยากลำบากในการเดินทางไปเรียนหนังสือ รวมทั้งร่วมสร้างและอุปถัมภ์โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร , โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนบํารุงพงศ์อุปถัมภ์ จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ในปี 2519 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ในปี 2521 เป็นบำเหน็จรางวัลแก่ชีวิต และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว