พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา

17T13:37:18.553Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 14.57 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (จำกัด) สนองพระดำริจัดทำขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม สำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ นำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคต และเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบ 1.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับการสนับสนุบงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แบ่งการดำเนินเป็น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเลี้ยงสุกรขุน จุ 2,400 ตัวบนพื้นที่ 20 ไร่ ,โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ความจุ 1 แสนตัว บนพื้นที่ 50 ไร่ , โครงการสร้างระบบแก็สชีวภาพจากมูลไข่ไก่และสุกร บนพื้นที่ 10 ไร่ และโครงการปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวน 256 ต้น บนพื้นที่ 16 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลในปี 2564 ระหว่างรอผลทุเรียน ได้ปลูกกล้วยน้ำหว้าพันธุ์มะลิอ่อง จำนวน 1 พัน 536 ต้น มีการคัดเลือกผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษและที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการวางแผนทางธุรกิจ
จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์และนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ แล้ว ประทับรถรถไฟฟ้าที่นั่ง ทอดพระเนตรพื้นที่ดำเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์ ซึ่งผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า สามารถเก็บผลผลิตต่างๆออกจำหน่ายได้แล้ว อาทิ จำหน่ายสุกรไปแล้ว 1 รุ่น จำนวน 2 พัน 248 ตัว, ไข่ไก่กว่า 24 ล้าน 4 แสน 3 หมื่นฟอง และกล้วยอีก 18 เครือ รอตัดอีกกว่า 300 เครือ ทั้งมีหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงาน นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหแห่งแรกของไทย ที่เป็นนวัตกรรมของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Social Enterprise ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำริให้ผสมผสานระหว่างเกษตรที่ทันสมัย บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ตลอดจนเกษตรกรทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้าไปศึกษาดูงานนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายและยั่งยืน
ก่อนเสด็จกลับทรงให้อาหารนกกระจอกเทศและแพะที่อยู่ในโครงการฯ ด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา