สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสดับการสวดพระปาติโมกข์

14T09:54:20.973Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงสดับการสวดพระปาติโมกข์
ทั้งนี้ การที่ภิกษุสงฆ์ ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถ หรืออุโบสถ เพื่อฟังการสวดพระปาติโมกข์ คัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ ที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา ให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถ หรือเรียกว่า "พระสงฆ์ทำอุโบสถ" โดยมีการสวดทุก 15 วัน คือในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำในเดือนขาด ซึ่งเดือนขาด หมายถึง เดือนทางจันทรคติ คือเดือนคี่ นอกจากนี้ ยังมีการให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุสงฆ์แตกความสามัคคี เมื่อภิกษุสงฆ์กลับมาสามัคคีกันอีกครั้งแม้จะยังไม่ถึงวันปาติโมกข์ ก็ให้สวดปาติโมกข์ได้ เรียกว่า "สามัคคีอุโบสถ"
สำหรับ การสวดพระปาติโมกข์ เป็นทั้งสังฆกรรมตามวินัยของสงฆ์และเป็นกิจสงฆ์ที่สำคัญ โดยระบุว่า วัดหนึ่งจะต้องมีภิกษุสงฆ์สวดพระปาติโมกข์ได้หนึ่งรูป หากไม่มีเจ้าอาวาสต้องขวนขวายให้มี หากไม่ขวนขวายเป็นอาบัติ ถ้าขวนขวายแล้วยังไม่มี พอถึงวันอุโบสถ ต้องไปร่วมฟังในวัดที่มีการสวดพระปาติโมกข์

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา