สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

13T09:24:26.220Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 8.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย ทัศนศึกษานิทรรศการ Great and Good Friends : ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช 2361 ถึง 2561 ในโอกาสฉลองครบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ มีนาย กลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและภริยา พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ
นิทรรศการฯ จัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ นับตั้งแต่ปี 2361 เมื่อพระยาสุริยวงศ์มนตรี ดิศ บุนนาค มีจดหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้า ถึงประธานาธิบดีเจมส์ มอนโร เป็นการติดต่อทางจดหมายเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เขียนเป็นภาษาโปรตุเกส ซึ่งเป็นภาษาทางการทูตประจำราชอาณาจักรสยามช่วงเวลานั้น นับจากนั้น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ใช้คำว่า "Great and Good Friend" ขึ้นต้นจดหมายเขียนกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม โดยในปี 2376 มีการเจรจาสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ จนเกิดสนธิสัญญาฉบับแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งสองประเทศได้เจริญสัมพันธไมตรี มีการแลกเปลี่ยนการเสด็จพระราชดำเนินเยือน และการเดินทางเยือน พร้อมของขวัญแห่งมิตรภาพตลอด 200 ปี ซึ่งนิทรรศการได้รวบรวมพระราชสาส์น ของขวัญพระราชทานและจดหมาย จากสถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สถาบันสมิธโซเนียน องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ หอสมุดประธานาธิบดี รวม 79 ชิ้น โดยเฉพาะของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นของขวัญที่สะท้อนถึงงานฝีมืออันประณีตล้ำค่าของคนไทย นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวัน มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 มีอัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 150 บาท นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 50 บาท ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่เสียค่าเข้าชม โดยจะเปิดให้ชมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย ทัศนศึกษานิทรรศการ "งามสมบรมราชินีนาถ" จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดแสดงฉลองพระองค์ที่ออกแบบโดยนาย ปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศส ผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่มีพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์แบบสากลตามความเหมาะสม ในการโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2503 และใช้ผ้าไทย เพื่อเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาของคนไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ อาทิ ฉลองพระองค์ชุดราตรีสั้น ฉลองพระองค์ชุดราตรียาว รวมถึงพระมาลาและฉลองพระบาท และมีวิดีทัศน์ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจขั้นตอนการสร้างสรรค์ออกแบบฉลองพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และร่วมสนุก โดย "กูเกิ้ล" ได้นำเนื้อหานิทรรศการไปเผยแพร่ทางออนไลน์ใน "Google Arts & Culture" กิจกรรมประทับตราสัญลักษณ์นกอินทรีและช้างเผือก ภายหลังเข้าชมนิทรรศการ การถ่ายรูปและการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "Friendship is"
ในการทรงนำคณะนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา "ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก" มีข้าราชการและนักเรียนนายร้อยเข้าร่วม จำนวน 58 นาย เป็นนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 นาย เป็นวิชาที่มีเนื้อหาในการศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศเอเชียตะวันออก รวมถึงบทบาทบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ อาทิ จีน รัสเซียและสหรัฐอเมริกา สำหรับการเรียนการสอน นอกจากมีการบรรยายในห้องเรียน นักเรียนนายร้อยยังต้องฝึกตั้งข้อสังเกต ตอบคำถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น เขียนรายงานและร่วมกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของประเทศที่ได้ศึกษากับสถานการณ์ในประเทศไทย เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเน้นกระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีสำหรับใช้เปรียบเทียบกระบวนการสถาปนาและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
เวลา 15.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหลี่ว เจี้ยน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
ในโอกาสนี้ นางพัน เผิง (Mrs. Pan Peng) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา