สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สมัยที่ 2

12T09:16:40.300Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี (Mr.Abdel Fattah Al Sisi) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561
ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้
"ฯพณฯ นายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรุงไคโร ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้า ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอปรกับการนำของท่านและความปรารถนาดีต่อกัน จะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว