พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

07T09:27:30.333Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.27 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ "กัณฑ์ทานกัณฑ์" ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การเทศน์มหาชาติ เป็นการเทศน์พระเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดย "กัณฑ์ทานกัณฑ์" เป็นกัณฑ์ที่ 3 ประดับด้วยพระคาถามากที่สุด คือ 209 พระคาถา ซึ่งมีเนื้อหาว่า พระเวสสันดร ทรงบริจาคสัตสดกมหาทาน (สัด-ตะ-สะ-ดก-มะ-หา-ทาน) คือ การบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ อย่างละ 700 ได้แก่ ช้าง , ม้า , โคนม , รถ , นารี , ทาส , ทาสี , รวมทั้งสรรพวัตถาภรณ์ต่าง ๆ และสุราบาน ก่อนที่พระเวสสันดร พร้อมด้วยพระนางมัทรี พระกัณหา และพระชาลี เสด็จออกจากพระนคร โดยข้อคิดจากกัณฑ์นี้ คือ "พึงยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม"

สำหรับ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ พระราชทานพระอุปถัมภ์แก่กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ตลอดพระชนม์ชีพ ทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นปึกแผ่นมั่นคง และสร้างความศรัทธาแก่ประชาชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ปีละประมาณ 2,000 กว่าคน เป็นเงินปีละประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งตลอด 36 ปี ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 29,000 ทุน เป็นเงินกว่า 223 ล้านบาท

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว