สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐคิวบา และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

29T08:28:01.913Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐคิวบา และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว