สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ และฆราวาสในต่างประเทศ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฝ้า

25T09:50:06.843Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (24 พ.ค. 61) เวลา 14.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ และฆราวาสในต่างประเทศ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาปรากฎเด่นชัด ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฝ้า ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาพุทธศักราช 2561 ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและข้าราชการ กรมการศาสนา ร่วมเฝ้า ด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว