สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิโล ยูคาโนวิช ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งมอนเตเนโกร สมัยที่ 2

24T09:27:47.827Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิโล ยูคาโนวิช ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งมอนเตเนโกร สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้
"ฯพณฯ นายมิโล ยูคาโนวิช ประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร กรุงพอดกอรีตซา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร สมัยที่ 2 ข้าพเจ้า มีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมอนเตเนโกร
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว