ในช่วงเย็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

22T09:56:07.900Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 16.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางนวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 250 ศิลปิน ในนิทรรศการ "ในหลวง ในดวงใจของปวงชน" ระหว่างวันที่ 13 ถึง 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี นิทรรศการ "ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร" ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และนิทรรศการ "พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย" ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว