สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี ณรงค์ มณีนพ

21T09:36:18.413Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี ณรงค์ มณีนพ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลาม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิริอายุ 67 ปี
พลตำรวจตรี ณรงค์ มณีนพ เกิดวันที่ 26 มกราคม 2494 บิดาและมารดา ชื่อ พันเอก ถวิล และนางนิตยา มณีนพ สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 26 และพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เริ่มรับราชการตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำแหน่งประจำกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีความรับผิดชอบงานด้านกิจการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งยัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในกรมตำรวจและหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยมีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้และใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
โดยอีกหนึ่งหน้าที่ ที่พลตำรวจตรี ณรงค์ฯ ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือ การที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายตำรวจราชสำนัก ตั้งแต่เริ่มครองยศพันตำรวจเอก จวบจนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อปี 2554
นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ผู้จัดการทีมนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย และอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการปกครองของวุฒิสภา และด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือกและประถมาภรณ์มงกุฎไทย เป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว