สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดอาคารกาญจนจารี วัดอาวุธวิกสิตาราม

18T20:17:12.467Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (18 พ.ค. 2561) เวลา 13.45 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทรงเปิด "อาคารกาญจนจารี" ซึ่งวัดอาวุธวิกสิตาราม ร่วมกับ บริษัท ซิว จำกัด จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2559 โดยแล้วเสร็จในปี 2560 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น เพื่อเป็นหอฉันและที่พักสงฆ์ สำหรับพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ สนองงานคณะสงฆ์คณะธรรมยุต อาทิ เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจาจารย์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณพ่อซิวและคุณแม่เสงี่ยม กาญจนจารี
สำหรับ วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นวัดเก่าแก่ฝั่งธนบุรี เดิมชื่อวัดปากคลองบางพลัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อใหม่ว่า "วัดอาวุธวิกสิตาราม" มีความหมายว่า อารามที่พระยาอาวุธภัณฑ์เผด็จ (ท้วม) เจ้ากรมคลังแสง ในสมัยรัชกาลที่ 5 และคุณหญิงแย้ม ซึ่งชื่อตรงกับภาษาบาลีว่า วิกะสิตะ เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ ปัจจุบัน มีพระสงฆ์และสามเณร รวม 134 รูป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว