พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561

17T09:49:53.943Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 20.12 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตร "การแสดงดนตรีคลาสสิกรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทย พระองค์ได้ทรงก่อตั้งทุนส่งเสริมดนดรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักดนตรีไทยด้านดนตรีคลาสสิกให้มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ ปัจจุบัน มีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์ฯ มากกว่า 80 คน
สำหรับ การแสดงดนตรีคลาสสิกในปีนี้ เป็นการแสดงของนางสาวมาโดกะ ซาโตะ นักไวโอลิน และนายมาซาอากิ ยาซูดะ นักเปียโน จากสถาบันดนตรี อูอีโน กาคูเอน ประเทศญี่ปุ่น ในบทเพลงคลาสสิกชื่อดัง เช่น เพลงโซนาต้า ของบีโทรเฟน โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในดนตรีคลาสสิกเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า 300 คน อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้แก่เด็กและเยาวชนไทยรวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสสัมผัสและซาบซึ้งในดนตรีคลาสสิกเพิ่มขึ้น
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว