ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

15T09:37:25.667Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำ ข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำ ข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดตราด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดตราด
เวลา 14.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ บุคลากรจากประเทศมองโกเลียที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายน 2561
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว